Najszybsza diagnostyka na świecie

Virusight to technologia do wykrywania i klasyfikacji patogenów,
oparta na sprawdzonej analizie spektralnej Newsight wspomaganej
przez sztuczną inteligencję. Wynik dostępny jest po 1 sekundzie!